DOCUMENTACIÓ

Aquí podeu consultar i descarregar en format PDF els diferents documents generats durant el procés de redacció i tramitació del POUM de Viladrau.

Cliqueu sobre el títol de l’arxiu per accedir-hi.

DOCUMENTACIÓ DE L'AVANÇ DEL POUM
Avanç del POUM

Plànols d’informació

Plànols de proposta

Annexes de l’Avanç del POUM

Document Inicial Estratègic del POUM

Proposta de suspensió de tramitacions i de llicències