PARTICIPACIÓ

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur de Viladrau, s’ha aprovat el Programa de Participació Ciutadana associat al procés de redacció del POUM. Aquest Programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania al llarg de l’elaboració de POUM i, especialment, en les primeres etapes d’aquesta.

Els instruments i accions de participació

Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit diferents instruments de participació:

  • Reunions internes de l’Ajuntament
  • Reunions sectorials
  • Sessions de participació ciutadana
  • Sessions de presentació i informació
  • Enquesta de percepció ciutadana
  • SIG participatiu
  • Recull d’opinions i suggeriments via web
  • Atenció personalitzada durant l’exposició pública
  • Conferències
  • Altres

Esquema del procés

Paral·lelament a les fases de consulta pública que preveu la legislació en matèria urbanística, es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per poder tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

Accedint a l’apartat de notícies i agenda d’aquesta pàgina web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions i actes de participació o d’informació sobre el POUM i també tota la informació al respecte.

AVANÇ DEL POUM

INFORMACIÓ PÚBLICA

APROVACIÓ INICIAL

EXPOSICIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PERCEPTIUS

APROVACIÓ PROVISIONAL

APROVACIÓ DEFINITIVA