SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA

El POUM per Viladrau: necessitat i ambició.

Benvolguts/des

Un dels acords de l’actual equip de govern municipal va ser el de posar fil a l’agulla, en aquest mandat, a la redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística per al nostre poble. Hem de fer el que tècnicament es coneix com a POUM. Un repte que hem decidit afrontar perquè Viladrau el necessita amb urgència. Ja fa molt temps que l’ajuntament del moment va afrontar el repte de redactar per primera vegada unes Normes Subsidiàries de Planejament, que van ser aprovades l’any 1986. Els que tenim una certa edat recordem aquest procés com un dels moments més complicats de conviure, amb debats entre veïns i veïnes i entre el veïnat i l’ajuntament, que en aquell moment que va tenir l’encert i la valentia de redactar-les.

Fins aquest moment, a nivell urbanístic, Viladrau s’ha desenvolupat en aquest marc que, després de 30 anys, ha quedat obsolet. Tot i que sabem que la redacció d’un POUM no és una tasca fàcil, per això potser no s’ha afrontat fins aquest moment, i que normalment els equips municipals que els promouen han d’afrontar un bon ventall de problemes, el fet que sigui un tema complex no vol dir que no s’hagi de fer. Viladrau necessita, ara i sobretot per garantir el seu futur desenvolupament, que ens hi posem el més aviat possible. Necessitem noves regles de joc que hem de fer entre tothom i que ens obligaran a repensar, amb visió col·lectiva, el nostre entorn, deixant en segon terme les visions més individualistes.

I com hem de fer-ho? Doncs entre totes les dones i els homes del poble. Entre TOTHOM. Escoltant i aplegant totes aquelles idees debatudes per la ciutadania, les entitats socials, culturals i esportives, els agents econòmics… que han de tenir una plasmació efectiva i positiva en el planejament urbanístic, el qual va molt més enllà dels temes concrets relacionats amb les obres i la construcció. Cal afrontar com i de quina manera hem de gestionar els recursos que tenim, l’entorn que volem, la qualitat i quantitat de serveis que necessitem i oferim o que podem arribar a necessitar, el futur de l’economia, els drets i deures de cadascú de nosaltres…En resum, ens trobem en un moment de reflexió i debat en relació a tot allò que comporta la vida social i la millora de la qualitat de vida a Viladrau.

Des d’aquesta pàgina web podreu seguir i participar en tot el procés que ara endeguem. Ens trobarem a les sessions de participació ciutadana que es portaran a terme aquest mes de novembre del 2016. Comencem a compartir preguntes, idees i propostes que l’equip redactor pugui recollir i elaborar perquè siguem capaços, en els propers anys, de disposar d’un POUM que ens ha d’ajudar a garantir el futur, no només nostre, sinó també de les noves generacions.

Dibuixem, doncs, Viladrau, amb ambició per viure el procés de planejament amb respecte a la diversitat d’idees que generarem plegats, que de ben segur serà enriquidora per al procés.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,

Margarida Feliu