Consulta les aportacions recollides a la segona sessió de participació

El passat dia 25 de novembre de 2016 va tenir lloc la segona i última sessió de participació del POUM de Viladrau. En aquesta sessió es va discutir sobre varis aspectes sobre els quals el POUM pot incidir, definint el futur de la ciutat. En aquests moments ja podeu consultar les aportacions fetes durant la sessió clicant a aquest enllaç.

Després d’una breu introducció sobre el planejament actual de la ciutat i dels temes a tractar, es va fer una taula rodona on es va debatre sobre els diferents punts prenent com a pauta inicial les preguntes proposades per l’equip redactor del POUM. Es discutiren qüestions sobre el model urbà, el patrimoni arquitectònic, l’habitatge, el medi físic i el paisatge, el sistema d’espais lliures públics, els usos i activitats, el sistema d’equipaments comunitaris, les infraestructures de comunicació i mobilitat, els serveis urbanístics i la estructura i urbanització de la vialitat. Després de més de dues hores de sessió, es recolliren una bona quantitat de propostes.

L’equip de dinamització del procés ha recollit totes les aportacions fetes durant la sessió en un petit document de síntesi que podeu consultar a l’apartat de documentació d’aquesta mateixa pàgina web. Aquest document inclou els elements presentats a la sessió per l’equip d’arquitectes que està redactant el POUM (Miquel Orriols i Joaquim Obon) i l’equip de Lavola, encarregat de la redacció dels documents d’avaluació ambiental del POUM i de la dinamització del procés de participació del POUM.

Amb aquesta segona sessió es conclouen les sessions participatives, però us recordem que podeu seguir fent aportacions al POUM a través de la bústia ciutadana de la pàgina web o contestant l’enquesta ciutadana. També us animem a participar utilitzant el mapa participatiu que trobareu a la mateixa web del POUM de Viladrau.

En acabar el termini de participació ciutadana, es publicarà l’informe de retorn que englobarà totes les aportacions rebudes durant el procés, ja sigui durant les sessions presencials com a través dels mitjans digitals o les enquestes contestades en paper.

Des de l’Ajuntament i l’equip redactor s’agraeix la participació de totes les persones que han assistit a les sessions.