Exposició pública del POUM aprovat inicialment

La passada setmana, concretament el dijous 11 de juny de 2018, es va celebrar una nova sessió de participació del Pla d’Ordenació Urbanística de Viladrau (POUM d’ara en endavant) que va comptar amb l’assistència de 25 persones.

L’alcaldessa, Margarida Feliu, va donar el toc d’inici, donant la benvinguda als assistents i posant la sessió en context. Seguidament, l’equip redactor del POUM va explicar les línies generals de la proposta aprovada inicialment, tot presentant i donant per inaugurada l’exposició del POUM que s’ha instal·lat a la Sala de Plens de l’Ajuntament. A més a més, l’equip de participació va fer un breu repàs de les diferents accions participatives que s’han realitzat durant el procés d’elaboració del POUM, fent incís específic en les eines que s’activen a partir d’ara, és a dir, un cop aprovat inicialment. Al final de la sessió es va obrir un torn de paraula en què es van resoldre tots els dubtes plantejats i requerits pels assistents.

Tal i com determina la legislació en matèria urbanística, a partir de l’aprovació inicial d’un POUM per part del Ple, s’inicia un període d’exposició pública que ha de durar un mínim de 45 dies i durant el qual tota la documentació ha d’estar a disposició de tothom qui la vulgui consultar. En el cas de Viladrau, aquest període s’allargarà fins l’1 d’octubre de 2018. Durant aquests mesos, es comptarà amb:

· Exposició del POUM a la Sala de Plens de l’Ajuntament. L’exposició pretén sintetitzar les diferents propostes del POUM i es podrà visitar del 28 de juny al 28 de setembre en els següents horaris:

Dilluns, dimarts i dijous: de 9 – 14h

Divendres i dissabte: de 16 – 19h

A banda, a l’exposició també es podrà consultar tota la documentació del POUM així com accedir a la web del POUM amb l’ordinador que s’ha habilitat.

· Atenció personalitzada per part de l’equip redactor del POUM. Cal tenir en compte que, per poder concertar una d’aquestes visites, cal demanar cita a través de l’Ajuntament (per correu electrònic ajuntament@viladrau.cat o bé per telèfon 938 848 004).

· Documentació del POUM en format digital en aquesta mateixa web (Apartat de Documentació).

Amb aquestes vies d’informació i consulta, qui ho desitgi, podrà formular les al·legacions que consideri escaients. Cal tenir en compte que, per a què siguin vàlids com a al·legacions, aquests escrits s’han de fer arribar a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de Viladrau.

A més a més, paral·lelament a aquest període d’exposició pública, el POUM aprovat inicialment es sotmetrà al tràmit d’informe dels organismes competents i a l’audiència dels municipis veïns.

Com sempre, per estar al cas de tot allò relacionat al POUM, recomanem visitar la web específica del POUM o seguir el seu hashtag #poumviladrau.

La participació no s’atura…Entre tots dibuixem Viladrau!