Publicat l’informe de retorn de la participació ciutadana en fase d’avanç

Ja es pot consultar i descarregar l’Informe de retorn de la participació ciutadana realitzada en la fase d’avanç del POUM de Viladrau. Es tracta d’un document que integra totes les aportacions que s’han recollit durant aquesta fase a través de les quatre eines participatives que s’han activat fins al moment:

Sessions de participació ciutadana presencials, les conclusions de cadascuna de les quals es pot consultar també a l’apartat de Documentació sobre la participació ciutadana d’aquesta web.
Enquesta de percepció i expectatives ciutadanes, la qual va estar disponible en format digital i en format imprès fins el passat 18 de Desembre.
Bústia ciutadana, on es podien fer arribar comentaris i suggeriments de qualsevol mena relacionats amb l’àmbit del POUM.
Mapa interactiu, on es podien publicar comentaris georeferenciats, establint un lligam entre el comentari i la zona sobre la que es volia fer alguna aportació al POUM.

Si bé aquest informe permet donar a conèixer els resultats recopilats amb aquestes actuacions participatives a qualsevol persona interessada en els treballs de redacció del POUM, l’objectiu principal és fer arribar a l’equip redactor aquestes aportacions i propostes per a què puguin seguir amb la redaccio del POUM tenint en compte les propostes realitzades.

Tant bon punt tingui lloc l’aprovació de l’avanç del POUM per part de l’Ajuntament, s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies definit per la legislació urbanística i s’activaran la resta d’eines participatives previstes al Programa de Participació Ciutadana del POUM de Viladrau.

A través d’aquesta mateixa web podreu mantenir-vos informats dels propers passos.